Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

29. 5. 2013

 

Klub českých turistů Toužim
Vážené čtenářky a vážení čtenáři Toužimských novin! V letošním roce oslaví turisté v celé naší krásné zemi již 125. Výročí založení Klubu českých turistů. Počátky organizované turistiky sahají až do roku 1888, tedy do období Království českého, kdy byla naše vlast součástí Rakousko – Uherské monarchie. V roce 1889 byla v krajině Svatojánských proudů, tedy v oblasti Štěchovic vyznačena první turistická trasa. Česká republika se může pyšnit největším počtem značených turistických tras.
Odbor Klubu českých turistů Tělovýchovné jednoty Sokol Toužim vznikl v roce 1980. Od samého počátku své činnosti si vede kroniku, v současné době již druhou, kde je podchycena veškerá činnost Klubu českých turistů Toužim. Spolek, který si nevede kroniku, nebo nemá podchycenou svojí činnost a historii jiným způsobem, ten jako by nebyl. Do kroniky je možno nahlédnout vždy v místě cíle každého ročníku dálkového pochodu Toužimskej puchejř. Od letošního roku má Klub českých turistů Toužim zřízeny také své webové stránky, které vytvořil pan Jiří Schierl. Webové stránky budou jistě vítaným zdrojem k získávání informací o historii, současných aktivitách i plánovaných akcích pro širokou veřejnost. Klub českých turistů Toužim je součástí KČT Plzeňské oblasti. Webové stránky KČT Toužim: www.kcttouzim.estranky.cz 
První akcí nově založeného Klubu českých turistů byla spartakiádní štafeta 23. března 1980, další akcí byl 15 km dlouhý pochod v rámci celostátní masové akce 100 jarních kilometrů. Tato akce byla také součástí socialistických závazků, které byly každoročně uzavírány s pracovníky na závodech a v podnicích (pozn. autora). Dne 21. září 1980 se za účasti 80 turistů uskutečnil 1. Ročník dálkového pochodu Toužimskej puchejř. 1. 1. 1981 se uskutečnil poprvé organizovaně Novoroční výstup na Třebouňský vrch, kterého se zúčastnilo 13 skalních turistů. Účast v následujících ročnících: 1982 – 18 lidí, 1983 – 23 lidí, 1984 – 15 lidí, 1986 – 12 lidí, 1988 – 17 lidí. Tolik tedy k počátkům činnosti KČT Toužim. Klub českých turistů se významně zasloužil o popularizaci a obnovu zašlé slávy Třeboňského vrchu. V současné době je účast na Novoročním výstupu téměř dvacetinásobně vyšší, což svědčí o oblíbenosti této akce a dobré spolupráci s hasiči obce pod kopcem, tedy Třebouně, kteří zajišťují na vrcholu občerstvení účastníků Novoročního výstupu a postarají se o dřevo na vatru a popřípadě o protažení a zpřístupnění cesty k vrcholu. Bez skříňové PV3S a polní kuchyně si lze vrchol kopce jen těžko představit. Činnost KČT Toužim rozhodně nestojí a nepadá pouze pořádáním výše uvedených akcí. V loňském roce bylo pořádáno Setkání u pramene řeky Střely, které bylo společnou akcí s oblastí KČT Plzeňského kraje, Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS a ve spolupráci s městem Toužim. Toto setkání bylo v podstatě nultým ročníkem. Od letošního roku je Setkání u pramene řeky Střely v Prachometech akcí pořádanou KČT Toužim, tedy I. ročníkem. Ani touto akcí však výčet aktivit nekončí. Členové KČT se aktivně zúčastňují i akcí, které jsou pořádány jinými oblastmi a KČT. Toužimští turisté se také každoročně zúčastňují putování do Skoků a dalších akcí pořádaných v našem okolí.
Přehled hlavních akcí naplánovaných na letošní rok:
22. 6. 2013 - I. ročník Setkání u pramene řeky Střely v Prachometech, který bude dostředným pochodem. Vychází se z různých míst a cíl bude pro všechny účastníky pochodu stejný v Prachometech u pramene řeky Střely, kde účastníci pochodu obdrží pamětní listy, bude zajištěno občerstvení a je naplánován i kulturní program.
 
4. 7. 2013 – IV. ročník společného putování do Skoků z Kláštera premonstrátů v Teplé naučnou poutní stezkou. Putování je rozděleno do tří samostatných etap, každý den se jde jedna etapa. Celková délka poutní stezky do Skoků je 60 km. Putování si můžeme prodloužit o dalších 8 km až do Žlutic, odkud je vlakové a autobusové spojení. Hlavní pouť k svátku Navštívení Panny Marie, spojená s procesím a mší svatou se bude konat v neděli 7. července. Začátek procesí je u kříže v 10 hodin, začátek poutní mše svaté je v 11. hodin. Termín je předběžný a bude ještě upřesněn. Pořadatelem této akce a také budovatelem Skokovské poutní stezky a také iniciátorem oživení poutního místa SKOKY je občanské sdružení Pod střechou. Předsedou tohoto sdružení je pan Jiří Schierl.
7. 9. 2013 – XXXIV. ročník dálkového pochodu Toužimskej puchejř. Start bude otevřen od 7 do 11 hodin. Cíl bude otevřen do 18 hodin. Start i cíl bude na hřišti TJ Sokol Toužim. Účastníci dálkového pochodu obdrží pamětní listy, malé občerstvení a suvenýr. O případných změnách budou občané včas informováni.
Startovné: dospělí 20,- Kč
                    děti 10,- Kč
Trasy: pěší 10, 20, 30 km
            cyklo 40, 60, 80 km
Informace: Ludmila Běhavá, sídliště 413, 364 01 TOUŽIM
Jaroslav Hráský