Jdi na obsah Jdi na menu
 


Turistické trasy Toužimska

Toužimsko tvoří kompaktní historické území toužimského panství osídlené na přelomu 12. a 13. století. Dávná minulost kraje je zde dodnes čitelná, zejména v sídelní struktuře a v sídlech samotných. Zdejší malé vesničky překvapí pestrou přehlídkou typů lidové architektury, najdeme tu i takový skvost, jako nejstarší stavbu lidové architektury u nás, komárovskou rychtu s unikátním „kamenným“ stropem z roku 1484. Nelze se divit, že hned dvě z nich, Kosmová a Kojšovice, jsou památkovými zónami. Také hlavní středisko Toužimska, město Toužim, je památkovou zónou. Městu, které bylo založeno na pravidelném půdoryse v roce 1469 u staršího hradu, dominuje rozsáhlý areál zámku, původně hradu. Za často ještě středověkými zdmi města najdeme i nejeden unikát, jako třeba pozůstatek konstrukce bednění klenby ve sklepení historické radnice či zednický zmetek v kostelní věži. Mezi toužimskými rodáky najdeme významného barokního skladatele J. A. Sehlinga či malíře J. W. Richtera, autora slavného barokního zázračného dobrotivého obrazu P. Marie Pomocnice z poutního kostela ve Skoku, na který upomíná i místní mariánská poutní trasa Skokovské stezkykláštera v Teplé do Skoků. Další unikátní památka, zaniklá astronomická observatoř na Branišovském vrchu, připomíná dalšího slavného rodáka z Toužimska, vědce a premonstráta A. M. Davida. V Novém Dvoře u Dobré Vody vznikl moderní klášter přísného mnišského řádu trapistů. Na Toužimsku však lze najít i řadu přírodních zajímavostí, hluboké lesy s bohatstvím hub, chráněná území i množství rybníků.

Toužimsko sice stále ještě patří mezi regiony s nedostatečně rozvinutou turistickou infrastrukturou, ale nepochybně dokáže vnímavého návštěvníka příjemně překvapit. Zdejší krajina je předurčená k nenáročné pěší i cyklo turistice. Návštěvníci mohou využít dvou značených pěších tras KČT (modrá 1488 a zelená 3601) a naučných stezek, cykloturisté mohou využít pět místních cyklotras KČT (2034, 2183, 2232, 2233, 2278) a místní Cyklotrasy pod Vladařem (osm tras). Nejvíce služeb najdete v Toužimi, kde se také nachází místní turistické infocentrum, sídlící v historické radnici na náměstí. Z Toužimi je relativně dobré autobusové spojení s okolím i s regionálními centry v Karlových Varech a v Plzni, lze využít i služeb regionální železnice a v Přílezích je také vnitrostátní letiště Aeroklubu Toužim.

 

PĚŠÍ TRASY

Značené trasy KČT
      KČT  č. 1448 Karlovy Vary – Toužim
      KČT č. 3601 Toužim – Plzeň

Místní pěší trasy
      Skokovská stezka – poutní mariánská trasa klášter Teplá – Skoky - Žlutice
      Cesta za Pověstí – Toužim

Naučné stezky
      Davidova NS
      NS sv. Blažeje
      Ptačí NS Dobrá Voda

 

CYKLOTRASY

Místní cyklotrasy KČT:
      č. 2034 Pila - N.Chloumek, rozc. - Číhaná - Chylice - Toužim (19 km)
      č. 2183 Otročín - Prachomety - Bezvěrov - Krašov - Manětín (31 km)
      č. 2232 Bečov - Přílezy - Toužim - Políkno - Nečtiny (38 km)
      č. 2233 Klášter Teplá - Nežichov - Buč - Radyně - Skoky,rozc. - Bochov - Březina (51 km)
      č. 2249 Valeč - Luka - Březina - Žalmanov - Dubina (34 km)
      č. 2278 Toužim - Štědrá - Žlutice - Kobylé - Rabštejn (37 km)

Místní cyklotrasy Pod Vladařem – Cesta z města:
      Trasa č.1 modrá Toužim – Radyně - Štědrá – Žlutice - Semtěš - Toužim (37 km)
      Trasa č.2 blankytná Toužim – Polikno – Manětín – Domašín – Prohoř – Toužim (49 km)
      Trasa č.3 fialová Toužim – Pšov – Rabštejn – Domašín – Komárov – Toužim (71 km)
      Trasa č.4 oranžová Toužim – Skoky – Žlutice – Chlum – Manětín – Nečtiny – Toužim (66km)
      Trasa č.5 zelená Toužim – Otročín – Klášter Teplá – Vidžín – Prachomety – Toužim (41 km)
      Trasa č.6 červená Toužim – Chylice – Javorná – Bečov – Chodov – Útvina – Toužim (37 km)
      Trasa č.7 hnědá Bezvěrov – Ostřetín – Branišov – Nežichov – Třebouň – Bezvěrov (22 km)
      Trasa č.8 žlutá Žlutice – Čichalov - Chyše - Bohuslav - Močidlec - Kobylé – Žlutice (30 km)